• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Jsi věrný v maličkosti. (Lk 19,17)
 • Bez Boha nemůžeš učinit nic,

  co by prospělo jeho království.

  Jeho dílo můžeš dělat jenom s ním.

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie leží v Husarově ulici blízko silnice vedoucí z Výškovic do Proskovic.

Výškovice neměly svou...

Číst více...

Oslavy 10. výročí posvěcení kostela Svatého Ducha

Očekávané události

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

19. 11. – 26. 11. 2017
33. neděle v mezidobí

Vkanceláři se zapisují v úřední hodiny úmysly mše svaté na příští rok 2018.

Ve středu a ve čtvrtek pokračuje setkání katechumenů II. a I. ročníku. Začátek v 19.00.

Dnes je mimořádná sbírka na opravu věžičky kostela Navštívení Panny Marie, zároveň je sbírka Den Bible.

Po mši svaté se budou prodávat knihy Karmelitánského nakladatelství. Prodej bude probíhat v pastoračním centru.

2.12. v 17.00 jste zváni na Benefiční koncert do farního kostela Svatého Ducha. Výtěžek koncertu bude na opravu věžičky filiálního kostela Navštívení Panny Marie. Vstupenky můžete vyzvednout v sakristii.

Příští rok 6.10.2018 bude v naší farnosti biřmováni. Příprava začne v měsíci lednu. Přihlášky jsou připravené v sakristii. Vyplněné je odevzdejte do sakristie do konce roku.

Pro křesťana bylo vždy příznačné překonávat zlo přemírou dobra... (papež František)

12. 11. – 19. 11. 2017
32. neděle v mezidobí

V kanceláři se zapisují v úřední hodiny úmysly mše svaté na příští rok 2018.

Ve středu a ve čtvrtek pokračuje setkání katechumenů II. a I. ročníku. Začátek v 19.00.

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravu věžičky kostela Navštívení Panny Marie a také vždy po mši svaté se budou prodávat knihy Karmelitánského nakladatelství. Prodej bude probíhat v pastoračním centru.

Centrum pro rodinu organizuje cyklus přednášek Cesta efektivní komunikace. Ještě jsou volná místa. Informace jsou na nástěnce.

2.12. v 17.00 jste zváni na Benefiční koncert do farního kostela Svatého Ducha. Výtěžek koncertu bude na opravu věžičky filiálního kostela Navštívení Panny Marie. Vstupenky můžete vyzvednout v sakristii.

Příští rok 6.10.2018 bude v naší farnosti biřmováni. Příprava začne v měsíci lednu. Přihlášky budou od příštího týdne vzadu za lavicemi. Vyplněné je odevzdejte do sakristie do konce roku.

Cesty milosti jsou skutečně nevyzpytatelné. Bohu se zachtělo počítat s námi při spáse duší... (Papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.45 - 14.30 hodin
  2. třída 1. sk.: 14.30 - 15.30 hodin, 2. sk.: 15.30 - 16.30 hodin
  3. třída 16.35 - 17.35 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.00 - 14.45 hodin
  5. třída 14.45 - 15.30 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin
  7. třída 16.15 - 17.00 hodin
  8. + 9. třída 17.00 - 17.45 hodin

  Středa
  středoškoláci: 16:30 + mše sv.
  spolčo Duch: mše sv. + 19.00

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  1. třída 14.15 - 15.00 hodin
  4. třída 14.30 - 15.15 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin

  Čtvrtek
  3. třída 14.30 - 15.30 hodin
  5. třída 16.15 - 17.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne