• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Bůh ospravedlňuje. (Řím 8,33)
 • Toto je zásadní dynamika křesťanského života:

  pamatovat na Ježíše.

  Pavel svému učedníkovi řekl: „Mysli na Ježíše Krista“ (2 Tim 2,8);
  toto je rada velikána svatého Pavla: „Pamatuj na Ježíše Krista“.
  Upamatovávat se na Ježíše, na oheň lásky,
  ve které jsme kdysi pojali svůj život jako projekt dobra,
  a oživovat tímto plamenem svoji naději.“

  PLNÉ ZNĚNÍ
  papežovy KATECHEZE
  naleznete ZDE

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Farní kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie leží v Husarově ulici blízko silnice vedoucí z Výškovic do Proskovic.

Výškovice neměly svou...

Číst více...

Očekávané události

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

18. 02 – 25. 02. 2018
1. neděle postní

Úterní dopolední setkávání maminek s dětmi do konce roku NEBUDE probíhat!

Ve středu a ve čtvrtek pokračuje setkání katechumenů. Ve středu při mši svaté budou 1.skrutinia katechumenů, kteří letos přijmou svátosti.

Postní duchovní obnova v naší farnosti, která se uskuteční příští sobotu 24.2. Program i s páteční adorací je na plakátcích. Využijme této příležitosti k prohloubení našeho duchovního života! Je potřeba se registrovat! Biřmovanci mají duchovní obnovu v rámci přípravy povinnou.

Vzadu za lavicemi je připravené nové číslo farního časopisu Ain Karim a také „Postničky“, kde rodiny mohou během postní doby obdarovat potřebné.

Dnes byla mimořádná sbírka na opravu věžičky.

Křížové cesty v postní době v naší farnosti:

 • Svatý Duch - pátek 17.15 (za politiky a za naší vlast)
 • Navštívení Panny Marie - neděle 15.00
 • kaple Výškovice - neděle 17.15

Křesťanská poslušnost je prostým důsledkem poznání své vlastní identity v Bohu. Opakem poslušnosti pak není neposlušnost, ale neznalost sebe sama... (G. Forlai)

11. 02. 2018 – 18. 02. 2018
6. neděle v mezidobí

Ve středu a ve čtvrtek pokračuje setkání katechumenů.

Srdečně jste zváni na Dětský maškarní karneval. Začátek v 15.30 v pastoračním centru Jana Pavla II. Bohatá tombola!

Dnes v 15.00 se také uskuteční Mariánská pobožnost u Lurdské kaple v Bělském lese.

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravu věžičky.

Ve středu začíná postní doba. Mše svaté v kostele Svatého Ducha budou ráno v 8.30 a večer v 18.00. Při mši svaté budeme udělovat „popelec“. Je to den přísného půstu.

Křížové cesty v postní době v naší farnosti:

 • Svatý Duch pátek 17.15
 • Navštívení Panny Marie neděle 15.00
 • kaple Výškovice neděle 17.15

Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš...
Obrať se a věř evangeliu...

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.45 - 14.30 hodin
  2. třída 1. sk.: 14.30 - 15.30 hodin, 2. sk.: 15.30 - 16.30 hodin
  3. třída 16.35 - 17.35 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.00 - 14.45 hodin
  5. třída 14.45 - 15.30 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin
  7. třída 16.15 - 17.00 hodin
  8. + 9. třída 17.00 - 17.45 hodin

  Středa
  středoškoláci: 16:30 + mše sv.
  spolčo Duch: mše sv. + 19.00

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. kostel Navštívení Panny Marie – „nad sakristií“

  Středa
  1. třída 14.15 - 15.00 hodin
  4. třída 14.30 - 15.15 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin

  Čtvrtek
  3. třída 14.30 - 15.30 hodin
  5. třída 16.15 - 17.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne