• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Velikonoce 2018
farnost Ostrava–Zábřeh

Zpovědní dny ve farnosti

Kostel Navštívení Panny Marie - vždy přede mší svatou
Kostel Svatého Ducha - 24. 3. 2018 9.00 - 12.00, 13.30 - 16.30
Kaple ve výškovicích - vždy přede mší svatou

Pořad bohoslužeb

Zelený čtvrtek
29. 03.
Velký pátek
30. 03.
Bílá sobota
31. 03.
Boží hod velikonoční
01. 04.
Velikonoční pondělí
02. 04.
kostel Navštívení Panny Marie 18.00 8.00
křížová cesta

18.00
8.00
ranní chvály

19.00
7.30, 9.00 7.30, 9.00
kostel Sv. Ducha 18.00 8.30
křížová cesta

18.00
8.30
ranní chvály

9.00 - 18.00
tichá adorace
4.30
vigilie

8.30, 10.30
8.30, 10.30
kaple 18.00 7.15

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Co ze sebe děláš? (J 8,53)
 • Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ

  protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou...

  "Když jsem po modlitbě vyšel z Getsemane, byl jsem natolik plný lásky, že jsem se pokojně vydal v ústrety svým nepřátelům. Tak to dělej také ty. Vydej se jim v ústrety a ničeho se neobávej. Byl jsem zrazen prostřednictvím políbení, které mi uštědřil jeden z mých milovaných učedníků. Tak se také ty raduj, když tě zarmoutí a zklame ten, koho miluješ… Můžeš být totiž mnohem vděčnější těm, kdo ti působí cosi zlého, nežli těm, kdo ti působí dobro. Ti první totiž očišťují tvou duši, činí ji krásnou, jemnou, milou mým očím."

  (Camilla Battista da Varano, I ricordi di Gesu, Milano 1985, s. 59)

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Farní kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie leží v Husarově ulici blízko silnice vedoucí z Výškovic do Proskovic.

Výškovice neměly svou...

Číst více...

Očekávané události

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

18. 03 – 25. 03. 2018
5. neděle postní

Úterní dopolední setkávání maminek s dětmi do konce roku NEBUDE probíhat!

Ve středu a ve čtvrtek pokračuje setkání katechumenů!

V pátek po křížové cestě v 19.00 pokračuje příprava k biřmování.

Příští sobotu bude v naší farnosti zpovědní den. 9.00-12.00 a 13.30-16.30! Využijte této příležitosti!

Příští neděli budeme slavit Květnou neděli. Prosím, doneste si ratolesti k požehnání.

Dnes byla mimořádná sbírka na opravu věžičky kostela Navštívení Panny Marie.

Křížové cesty v postní době v naší farnosti:

 • Svatý Duch - pátek 19.00 (mládež)
 • Navštívení Panny Marie - neděle 15.00
 • kaple Výškovice - neděle 17.15

V každém utrpení je zárodek života a vzkříšení, protože je v něm přítomen Ježíš osobně...

11. 03. 2018 – 18. 03. 2018
4. neděle v postní – Laetare (radostná)

V úterý se uskuteční ministrantský výlet do aquaparku – Bohumín. 8.30 mše svatá, po mši svaté snídaně v pastoračním centru. Návrat ve 14.00.

Úterní dopolední setkávání maminek s dětmi do konce roku NEBUDE probíhat!

Ve středu pokračuje setkání katechumenů! Ve středu při mši sv. přijmou katechumeni II. ročníku obřad skrutinií. Ve čtvrtek setkání katechumenů 1. ročníku NEBUDE!

16.-18.3. se uskuteční diecézní setkání mládeže s otcem biskupem v Hlučíně. Program je na nástěnce. Všichni mladí jsou srdečně zváni, zvláště biřmovanci.

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravu věžičky kostela Navštívení Panny Marie.

Křížové cesty v postní době v naší farnosti:

 • Svatý Duch pátek 17.15
 • Navštívení Panny Marie neděle 15.00
 • kaple Výškovice neděle 17.15

Samota, do které odcházíme při přípravě na Velikonoce, není prázdnotou či opuštěností. Je to samota, která nás osvobozuje od hluku světa, abychom slyšeli Boží hlas...

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.45 - 14.30 hodin
  2. třída 1. sk.: 14.30 - 15.30 hodin, 2. sk.: 15.30 - 16.30 hodin
  3. třída 16.35 - 17.35 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.00 - 14.45 hodin
  5. třída 14.45 - 15.30 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin
  7. třída 16.15 - 17.00 hodin
  8. + 9. třída 17.00 - 17.45 hodin

  Středa
  středoškoláci: 16:30 + mše sv.
  spolčo Duch: mše sv. + 19.00

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. kostel Navštívení Panny Marie – „nad sakristií“

  Středa
  1. třída 14.15 - 15.00 hodin
  4. třída 14.30 - 15.15 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin

  Čtvrtek
  3. třída 14.30 - 15.30 hodin
  5. třída 16.15 - 17.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Fotogalerie

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne