• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Bůh je milosrdný. (Ž 111,4)
 • Napomínat druhého člověka jistě můžeš, ale

  ne tak jako bys byl jeho nepřítel,

  který požaduje spravedlnost,
  ale jako lékař který podává lék nemocnému.

  Kristus ti totiž nepřikázal,
  abys byl tvrdým a přísným soudcem.

  (Jan Zlatoústý, Komentář k Matoušovu evangeliu, 23,1-3, passim; 363-366)

  více zde

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

08.01. – 15.01.2017
Svátek Křtu Páně - Končí vánoční doba

Poděkování všem, kteří se účastnili Tříkrálové sbírky-dětem, vedoucím i organizátorům. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Ve středu NENÍ setkání katechumenů I. ročníku. Ve čtvrtek bude setkání katechumenů II. ročníku.
Ve čtvrtek pokračuje katecheze pro dospělé ve farním kostele. Začátek v 19.00.
V pátek v 16.00 se uskuteční ministrantská schůzka.
Příští neděli bude mimořádná sbírka na dluhy farního kostel.
Od 8.1. do 15.1. proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Naše srdce, které bylo stvořeno Bohem, nedokáže naplnit nic než opravdová láska… (papež František)

01.01. – 08.01.2017
Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok

Vánoční sbírka činila 101.000,- Kč. 20.000,- jsme odeslali jako dar na azylový dům pro těhotné ženy v tísni – Betlém nenarozených. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
V pátek budeme slavit Slavnost Zjevení Páně - Tři králové. Mše svaté v kostele Svatého Ducha budou ráno v 8.30 a večer v 18.00, vždy s žehnáním křídy, vody a kadidla. Je možné požehnat také zlaté předměty.
V pátek bude adorace s možností svátosti smíření od 16.30 do 17.45.
Příští sobotu a neděli proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosíme dobrovolníky děti i dospělé, aby se přihlásili v sakristii. Sejdeme se společně v sobotu na mši svaté v 8.30, po mši svaté budou koledníci vysláni s požehnáním koledovat, aby se sešli v poledne na dobrou polívku a tradiční palačinky!

Boží požehnání naplněné milosrdenstvím do minulého roku 2016
Boží požehnání naplněné důvěrou a nadějí do budoucnosti roku 2017
Boží požehnání naplněné láskou v tomto přítomném okamžiku…
Vyprošují a žehnají
o. Vítězslav
o. Jakub Dominik
o.Václav

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 1.sk.:13.30-14.15 hodin a 2.sk.:14.30-15.15 hodin
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  3. třída 16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.30-15.15 hodin
  5. třída 15.15-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. a 8. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 8. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 13.30-14.30 hodin
  3. třída 15.30-16.30 hodin
  5. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  4. třída 16.00-17.00 hodin

  Pátek 8. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Společenství mládeže
  19.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (nepravidelně)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih