• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Kolikrát mám odpustit? (Mt 18,21)
 • Jsem ten,

  koho miluje Kristus

  Na otázku: "Kdo jsem?" odpovídá Thomas Merton takto:
  „Můj nejhlubší objev sebe samého:
  jsem ten, koho miluje Kristus.“

  (více zde - na webu modlitba.cz)

  Podle knihy
  Wilfrid Stinissen Křesťanská hlubinná meditace
  kterou vydalo KNA 

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Poutní zájezd do Fatimy

!!!POZOR!!!
Odjezd druhé skupiny na pouť do Fatimy se posunuje o hodinu dříve! Úterý 22. 8. mše svatá v 8:30 a po mši svaté odjezd do Prahy

Odjezd na pouť do Fatimy:
termín pondělí 14.8. 16.00 mše svatá v kostele Svatého Ducha, po mši svaté odjezd
termín úterý 22.8. 8.30 mše svatá v kostele Svatého Ducha, po mši svaté odjezd

Rozdělení do skupin je k nahlédnutí v sákristii kostela Sv. Ducha.

Program poutě ke stažení zde.

Autobusová trasa zde.

Deník poutníka

 • 16. 08. 2017

  300x200

  Milí farníci, zdravíme z Nerbonne-Plage, kde jsme okusili Středozemní moře. Jak fakt mokré a slané :-) Na mši svaté jsme rozjímali o Mojžíšovi. S pokorou přijal od Hospodina, že nedojde do Zaslíbené země... Nyní se vydáváme na poslední část poutě do Fatimy.

  v modlitbě o. Vitězslav a poutníci

 • 15. 08. 2017

  300x200

  Dnes jsme prosili Pannu Marii, aby nám "zajistila" kostel, kde bychom mohli sloužit mši svatou. Nemohli jsme mít krásnější místo. Saint Maximin, kde je pohřbena Marie Magdalena. Ta, která s Marii stála pod křížem, ta, která byla apoštolkou apoštolů... První se setkala se Vzkříšeným! Deo Gratias.

  v modlitbě o. Vitězslav a poutníci

 • 14. 08. 2017

  300x200

  Zdravíme farníky z Pasohlávek. Po mši jsme vyrazili a v modlitbě jsme stále spojeni s farností...

  o. Vitězslav

Další fotografie z pouti do Fatimy naleznete na našem facebooku

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

13.08. – 27.08.2017
19. a 20. neděle v mezidobí

V adorační kapli si můžete napsat prosby. Mše svatá na tyto úmysly bude sloužena na farní pouti ve Fatimě v kapli zjevení! Prosíme také o modlitbu za tuto farní pouť!

Vzadu za lavicemi jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Vyplněné je můžete vrátit do sakristie.

Odjezd na pouť do Fatimy:

 • termín pondělí 14.8. 16.00 mše svatá v kostele Svatého Ducha, po mši svaté odjezd
 • termín úterý 22.8. 9.30 mše svatá v kostele Svatého Ducha, po mši svaté odjezd

Během prázdnin NEBUDOU čtvrteční mše svaté v kapli ve Výškovicích. Také úřední hodiny budou o prázdninách jen v pondělí.

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli... (Lk 1, 46-47)

06.08. – 13.08.2017
Svátek Proměnění Páně

V adorační kapli si můžete napsat prosby. Mše svatá na tyto úmysly bude sloužena na farní pouti ve Fatimě v kapli zjevení! Prosíme také o modlitbu za tuto farní pouť!

Příští neděli bude pouť Nanebevzetí Panny Marie v kapli ve Výškovicích. 7.15 bude celebrovat o. Jakub Štefík, 18.00 bude celebrovat o. Michal Slanina - novokněz. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

Vzadu za lavicemi jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Vyplněné je můžete vrátit do sakristie.

Během prázdnin NEBUDOU čtvrteční mše svaté v kapli ve Výškovicích. Také úřední hodiny budou o prázdninách jen v pondělí.

Včerejšek patří do rukou Božího milosrdenství, budoucnost do rukou Boží prozřetelnosti. Důležitý je dnešek! Jen ten můžeme naplnit.... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

Během letních prázdnin výuka neprobíhá.

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih