• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Čekáme nová nebesa a novou zemi. (2 Petr 3,13)
 • Ty jsi klíč k údělu každého člověka

  Ježíši Kriste, ty jsi prostředník, most mezi nebem a zemí.

  Ty jsi náš Spasitel.

  Ty jsi náš svrchovaný dobrodinec.

  Tebe nutně potřebujeme,
  abychom byli opravdovými lidmi
  a abychom dosáhli spásy a oslavy.

  (Pavel VI. 29.11.1970) 

   

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

Termíny setkání přípravy na 1. svaté přijímání naleznete zde.

Májové pobožnosti ve farnosti - zde.

29.05. – 05.06.2016
9. neděle v mezidobí

Příští neděli, 5. 6. 2016 v 10:00 hodin jsou zváni věřící z farností na slavnostní bohoslužbu Na poděkování za 20 let ostravsko-opavské diecéze, která se uskuteční na Masarykově náměstí v Ostravě. Mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner za účasti apoštolského nuncia Giuseppe Leanzi. Z toho důvodu NEBUDE mše svatá v 10.30 v kostele Svatého Ducha a v 9.00 ve farním kostele. Odpoledne se uskuteční také Pochod pro život z farnosti Ostrava Přívoz do kostela sv. Josefa v Moravské Ostravě. Začátek Pochodu pro život bude v 15.00.
Dnes po mši svaté je možnost nákupu křesťanské literatury a deskových her. Prodej se uskuteční v pastoračním centru.
V pondělí NEBUDOU úřední hodiny!
Ve čtvrtek jste zváni na Náboženství pro dospělé ve farním kostele v 19.00!
Ve čtvrtek pokračuje také setkání katechumenů!
V pátek od 16.00 bude adorace s možností svátosti smíření.
V sobotu se uskuteční Děkanátní pouť do Frýdku. Doprava soukromě , pěší pouť začne ve 12.00 u kostela v Hrabové. Program: 16.00 modlitba Růžence, 17.00 adorace, 18.00 mše svaté (doprovází náš chrámový sbor).
V sakristii se můžete přihlásit na jáhenské svěcení Zdeňka Uhra 18.6. Pojedeme do Opavy společně autobusem. Také se můžete přihlásit na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční 4.7.
Mimořádná sbírka na fasádu a opravu farního kostela byla 56.000,- a osobní dary činily 42.000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Jelikož Boží život v nás není luxus, ale každodenní chléb, musíme o něj pečovat modlitbou a pokáním... (papež František)

22.05. – 29.05.2016
Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes se ve středisku sester salesiánek koná Květnová akademie s výstavkou výrobků, představením divadelní pohádky O Červené Karkulce a s vystoupením dětí z hudebních kroužků. Začátek je v 15,00 hod. a všichni jsou srdečně zváni.
Ve středu pokračuje setkání Neofytů. Setkání katechumenů NEBUDE!
Ve čtvrtek bude Slavnost Božího Těla. Mše svatá v kostele Svatého Ducha: 8.30 a v 18.00 s průvodem kolem kostela. Prosíme rodiče o družičky s lístky květů. Prosíme také o květiny na výzdobu oltářů, které můžete nosit do sakistie. Mše svatá v kapli ve Výškovicích NEBUDE!
Příští sobotu jste zváni na Farní den, který začne Májovou pobožností u zrekonstruované kaple u Lídlu. Začátek v 14.30. Po pobožnosti se přesuneme na zahradu u farního kostela, kde bude připravené občerstvení. Prosíme o napečení koláčů a cukroví. Příští neděli slavíme ve farním kostele pouť Navštívení Panny Marie.
V sakristii se můžete přihlásit na jáhenské svěcení Zdeňka Uhra 18.6. Pojedeme do Opavy společně autobusem.
Také se můžete přihlásit na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční 4.7.
Dnes byla mimořádná sbírka na fasádu a opravu farního kostela.

Všichni jsme hliněnými nádobami, křehkými a ubohými, které však v sobě nesou obrovský poklad... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.40-14.25 hodin
  2. třída 14.30-15.30 hodin
  3. třída 1.sk.:15.30-16.30 hodin a 2.sk.:16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.05-15.00 hodin
  5. třída 15.00-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  4. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  1. třída 13.15-14.00 hodin
  3. třída 14.00-15.00 hodin
  6. třída 15.00-16.00 hodin

  Pátek 7. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih