• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Učte se ode mne. (Mt 11,29)
 • Nesmíš mít strach ze strachu.

  Musíš ho svěřit Pánu

  a konat drobné skutky lásky,
  které postupně otevřou tvé srdce
  a strach zaženou.

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

29.04. – 30.04.2017
2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství

Sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi činila 4.700,-, sbírka na kněžský seminář 31.000,-, na opravu kostela Svatého Ducha z vigílie 28.000,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Dnes byla sbírka na opravu kostela Svatého Ducha.
Tento týden pokračuje ve středu setkání katechumenů a ve čtvrtek setkání novokřtěnců.
Postní pokladničky můžete během tohoto týdne odevzdat do sakristie.
Příští neděli proběhne ministrantský výlet-navštívíme Mošnovské letiště. Z toho důvodu potřebujeme nahlásit jména ministrantů a u dospělých také čísla občanských průkazů. Přihlásit se mohou ministranti a rodiče do středy v sakristii. V neděli bude odjezd ve 13.00 od kostela Svatého Ducha.

Boží milosrdenství, které pramení ve Zmrtvýchvstalém, je nekonečné a všemocné, překonává veškeré naše úsudky... (papež František)

16.04. – 23.04.2017
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Novéna k Božímu milosrdenství

Dnes byla sbírka na kněžský seminář, příští týden bude mimořádná sbírka na opravu kostela Svatého Ducha. Zítra je pořad bohoslužeb jako v neděli, jen v kapli ve Výškovicích NEBUDE mše svatá v 18.00. Setkání katechumenů tento týden NEBUDE. Příští sobotu se uskuteční v Praze Národní pochod pro život a rodinu. PODĚKOVÁNÍ Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních velikonočních svátků - všem, kteří uklízeli chrám i pastorační centrum - všem, kteří zdobily naše chrámy - všem, varhaníkům, zpěvákům, schole a scholičce - všem, kostelníkům, akolytům, ministrantům - všem, kteří finančně či hmotně přispěli Kéž naše služba je k větší cti a slávě Boží...

Ve své slabosti neustále zakoušíme nutnost spoléhat se na Boha a na sílu Jeho milosrdenství, která z něho vychází... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 1.sk.:13.30-14.15 hodin a 2.sk.:14.30-15.15 hodin
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  3. třída 16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.30-15.15 hodin
  5. třída 15.15-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. a 8. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 8. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 13.30-14.30 hodin
  3. třída 15.30-16.30 hodin
  5. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  4. třída 16.00-17.00 hodin

  Pátek 8. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Společenství mládeže
  19.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (nepravidelně)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih