• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Pojďte ke mně, všichni. (Mt 11,28)
 • Povinnost bez lásky

  činí člověka mrzutým.

  Převzato z "Destarera bezlásky"

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Farní kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie leží v Husarově ulici blízko silnice vedoucí z Výškovic do Proskovic.

Výškovice neměly svou...

Číst více...

Očekávané události

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

09. 12. 2018 – 16. 12. 2018
2. neděle adventní

Ve středu a ve čtvrtek setkání katechumenů I. a II. ročníku NEBUDE!

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie.

V sakristii jsou k dispozici vstupenky na Hradišťan.

Návštěva nemocných před Vánocemi bude v pátek 21.12. Prosím nahlaste nemocné v sakristii.

Poděkování všem, kteří se zúčastnili sobotní duchovní obnovy a zvláště všem organizátorům a dobrovolníkům.

Dnes odpoledne v 15.00 jste srdečně zváni na setkání se svatým Mikulášem. Setkání začne v 15.00 v pastoračním centru Jana Pavla II.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi... (Jan 1,14)

02. 12 – 09. 12. 2018
1. neděle adventní

Ve středu a ve čtvrtek pokračuje setkání katechumenů I. a II. ročníku.

Ve čtvrtek v 19.00 se uskuteční Katechetické setkání v pastorační místnosti kostela Navštívení Panny Marie.

V pátek tichá adorace s možností svátosti smíření od 15.00 do 18.00.

Adventní duchovní obnova. Pátek večer chval a adorace od 19.00 do 20.00. Sobota začíná registrace od 8.00 do 9.00 ve vstupu do kina Luna nebo na webových stránkách. Info na plakátcích. Obnovu povede sestra Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství. Během obnovy bude možno zakoupit knihy z Karmelitánského nakladatelství.

Za lavicemi a u křtitelnice si můžete vzít adventní snažení pro děti a také průvodce adventem!

Za lavicemi a u křtitelnice si můžete vzít adventní snažení pro děti a také průvodce adventem!

Ejhle, Hospodin přijde...

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.45 - 14.30 hodin
  2. třída 1. sk.: 14.30 - 15.30 hodin, 2. sk.: 15.30 - 16.30 hodin
  3. třída 16.35 - 17.35 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.00 - 14.45 hodin
  5. třída 14.45 - 15.30 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin
  7. třída 16.15 - 17.00 hodin
  8. + 9. třída 17.00 - 17.45 hodin

  Středa
  středoškoláci: 16:30 + mše sv.
  spolčo Duch: mše sv. + 19.00

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. kostel Navštívení Panny Marie – „nad sakristií“

  Středa
  1. třída 14.15 - 15.00 hodin
  4. třída 14.30 - 15.15 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin

  Čtvrtek
  3. třída 14.30 - 15.30 hodin
  5. třída 16.15 - 17.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Pouť do Izraele

Putovní exercicie v poušti

Termín: 09. 12. – 16. 12. 2018

Charakteristika cesty: Jedná se o šest dnů pěšího putování Negevskou pouští s intenzivním duchovním programem. Po jednom dnu je vyhrazeno pro příjezd a odjezd z pouště. Tato cesta do vlastního nitra nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou pouštní krajinu a nechat na sebe působit Boží slovo. Poznávání se při ní neobrací v prvé řadě navenek, nýbrž dovnitř do duše poutníka. Atmosféra pouště ve všech denních i nočních podobách, dech beroucí krása biblické krajiny, hluboké pouštní strže, oázy s prameny vod i rozlehlé pouštní planiny – to vše vytváří rámec tohoto drsného ale neobvyklého putování. Ten, kdo se na cestu vydá, může přitom počítat s kvalitním a zároveň nevtíravým duchovním doprovodem. Cesta vyžaduje velmi dobrou fyzickou i psychickou kondici – denně se ujde kolem 15–20 km, někdy i ve velmi náročném terénu.

Informace ke stažení: Putování pouští

Novozákonní cesta

Termín: 24. 3. – 31. 3. 2019

Charakteristika cesty: Jedná se o duchovní cestu, jejímž cílem je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní církve. Setkání s pátým evangeliem – jak Svatou zemi označuje i Benedikt XVI. – lze uskutečnit různým způsobem. Náš způsob nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do geografie Boží cesty s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazíme v pátek odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní velikonoce. Naším prvotním cílem nebudou jednotlivá svatá místa, ale cesta, jejíž cíl i počátek leží v Jeruzalémě.

Informace ke stažení: Novozákonní cesta

Starozákonní cesta

Termín: 31. 3. – 8. 4. 2019

Charakteristika cesty: Jedná se o duchovní cestu po stopách Starého zákona, jejímž cílem je hlouběji poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa a se zaslíbeními danými Izraeli. Setkání se Svatou zemí lze uskutečnit různými způsoby. Naše cesta nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do dějinné geografie Boží cesty s člověkem. Z krajiny negebské, ve které se po zavolání Hospodinem usídlil Abrahám, sestoupíme nejprve symbolicky do „Egypta“ (jižních pouští Izraele), abychom poté společně s Mojžíšem vystoupali na „Horu Hospodinovu“ a s jeho nástupcem Jozuem vstoupili do zaslíbené země. V Jeruzalémě si připomeneme vznik izraelského království a následně se vydáme do pohoří Karmel a Jizreelského údolí po stopách proroků volajících k obrácení. Golanské výšiny nám připomenou mnohé katastrofy židovského národa i jeho vyhlížení Hospodina. Naše putování završíme v Galilei, která je pro křesťany symbolem naplnění Božího zaslíbení Mesiáše.

Informace ke stažení: Starozákonní cesta

Fotogalerie

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Jiří Marek Kotrba
mob. 604 852 208
e-mail: jm.kotrba(zavinac)volny.cz
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne