• Kostel Navštívení Panny Marie
  • slider_3.png
    Farní kostel Svatého Ducha
  • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 
Sbírka na nové varhany, aktuálně vybraná částka: 1 122 000Kč

Oznámení - nouzový stav - aktualizace k 11. 04. 2021

  • Pořad nedělních bohoslužeb bude v mimořádném stavu upraven takto:
    • Farní kostel Svatého Ducha: 8:30, 10:30 a 18:00
    • Kaple ve Výškovicích: 7:15
  • Počet osob při bohoslužbách je podle velikosti kostela:
    • Farní kostel Svatého Ducha 30 osob
    • Filiální kostel Navštívení Panny Marie 15 osob
  • Je stále zákaz zpěvu při bohoslužbách kromě kantora u varhan
  • Do odvolání se ruší ministrantské schůzky, příprava na 1. svaté přijímání, výuka náboženství a spolčo mládeže
  • Online společná modlitba růžence s apoštolským administrátorem diecéze Mons. Martinem Davidem - vždy ve 20:00 na youtube Ostravsko-opavské diecéze.

Bohoslužby o Svatém týdnu a Velikonocích

Velikonoční přání

Online přenos bohoslužeb

Na farním youtube kanálu budou živě přenášeny následující bohoslužby z farního kostela Svatého Ducha:

18. 04. 2021: 8:30

Výuka náboženství

Vážení rodiče,
v tuto chvíli není možné pokračovat v našich setkáváních při výuce náboženství. Jsou zrušeny všechny naše hodiny, a o změně vás bude telefonem nebo e-mailem informovat teta Fany nebo otec Lukáš. Vnímáme, že výuka náboženství je velmi důležitá, a proto vám chceme nabídnout odkazy, na nichž najdete videa, která pomáhají dětem posouvat se dál v náboženské výchově.

Zároveň doporučujeme pro děti 1. stupně sledovat pořad „Ovečky“ na TV Noe.
Pěkný den přejí a Boží požehnání vyprošují
teta Fany a otec Lukáš

Ohlášky

11. 04. – 18. 04. 2021
Svátek božího milosrdenství

Nouzový stav! Ve farním kostele Svatého Ducha je omezen počet účastníků při bohoslužbách na 30 osob. Kostel Navštívení Panny Marie 15 osob (nutná registrace - registrujte v sakristii nebo u otce Václava).

Pořad nedělních bohoslužeb bude v mimořádném stavu upraven takto:

  • Farní kostel Svatého Ducha: 8:30, 10:30 a 18:00
  • Kaple ve Výškovicích: 7:15

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky... (žalm)

04. 04. 2021 – 11. 04. 2021
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Nouzový stav! Ve farním kostele Svatého Ducha je omezen počet účastníků při bohoslužbách na 30 osob. Kostel Navštívení Panny Marie 15 osob (registrace v sakristii nebo u otce Václava) a kaple Nanebevzetí Panny Marie 6 osob.

Od Květné neděle do Neděle Božího milosrdenství budou nedělní mše svaté z kaple ve Výškovicích PŘESUNUTY do kostela Svatého Ducha! (Z důvodu počtu účastníků bohoslužeb.)

Tento týden budou mše svaté ráno v 8.30 a v 18.00 (včetně soboty)!

Vybízíme k modlitbě „Korunka k Božímu milosrdenství“. Prožíváme novénu k Božímu milosrdenství.

Poděkování všem, kteří se zasloužili o slavnostní průběh velikonočních svátků v tomto roce, všem, kteří přispívají na farnost i všem nemocným, kteří se za naší farnost modlí...

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním... (Žalm)

Intence

Výuka náboženství

Bohoslužby

Naše aktivity

  • Úterý

    Setkávání seniorů
    15.30 hodin
    (1x za měsíc)

    Cvičení ženy
    18.00-20.00 hodin

    Setkání AA (anonymní alkoholici)
    18.00 hodin

    Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  • Středa

    Cvičení maminek s dětmi
    09.00-11.00 hodin

    Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  • Čtvrtek

    Cvičení seniorů
    09.30 hodin

    Cvičení ženy
    18.00-20.00 hodin

    Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

    Katecheze pro dospělé
    19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

    kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Fotogalerie

Jan Pavel II - 100. výročí narození

300x200

Karol Józef Wojtyła

Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 v polských Wadowicích, jako třetí dítě do rodiny armádního důstojníka Karola Wojtyły st. (*1879 †1941) a jeho manželky Emilie, rozené Kaczorowské (*1884 †1929). Jeho staršího bratr Edmund se narodil v srpnu 1906 a vystudoval medicínu na Jagellonské univerzitě. Bratr však umřel v roce 1932 po tom, co se nakazil spálou od své pacientky. V roku 1914 se narodila sestra Olga, která zemřela jen pár týdnů po narození. Karol Józef byl pokřtěn 20. června v kostele Obětování Panny Marie. Jméno Karol dostal po otci. Druhé jméno Józef, dostal po maršálu Józefu Piłsudském (jenž deset dní před jeho narozením porazil bolševická vojska u Kyjeva) nebo na počest císaře Františka Josefa I. (v jehož armádě sloužil jeho otec). Rodina a přátelé ho však v dětství nazývali Lolek. Když mněl Karol 9 let, umřela ve věku 45 let na vleklý zánět srdce a ledvin, také jeho maminka. Po zbytek dětství a dospíváni tak vyrůstal pouze s tatínkem...

Číst více...
300x200

Habemus Papam! Joannens Paulus II.

Karol Wojtyła se v roce 1962 účastnil II. vatikánského koncilu, který zahájil papež Jan XXIII. Během všech čtyř koncilních zasedání, která proběhla od roku 1962 do roku 1965, se zapojoval do diskusí o pramenech Zjevení, svátostech, liturgické obnovy, role Marie či podstaty církve. Z perspektivy mnohaleté pastorační zkušenosti se vyjadřoval k otázce apoštolátu laiků a zdůrazňoval pramen jejich povolání a roli v životě církve. Hlas arcibiskupa z komunistického Polska, kde byla porušována práva občanů vyznávat víru, měl zvláštní význam při vzniku Deklarace o náboženské svobodě. Během koncilu zdůrazňoval, že církev je ve stálém dialogu se světem, a církev uskutečňuje své poslání ve světě a skrze svět. Spolupracovníci na mladého kolegu hleděli s uznáním. Teolog Yves Congar si poznamenal do svého deníku: „Wojtyła udělal ohromný dojem. Je dominantní osobností. V jeho osobě je vitalita, magnetická síla, prorocká moc plná klidu a nepřipouštějící odmítnutí.“ Také teolog Henri de Lubac později přiznal: „Nebylo těžké v něm odhalit člověka velkého kalibru.“ Po návratu z koncilu napsal knihu s názvem K pramenům obnovy: Studie o realizaci II. Vatikánského koncilu. Po letech o II. vatikánském koncile napsal: „Koncil měl skutečně něco z Letnic: oslovil biskupy celého světa – tedy církev – právě na těch cestách, po nichž bylo třeba se na sklonku druhého tisíciletí vydat.“

Číst více...
300x200

Létající poutník Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II. během svého pontifikátu uskutečnil 104 zahraničních papežských cest, což bylo více, než kolik podnikli všichni jeho předchůdci dohromady. Jeho cesty v součtu měřili víc jak 1 167 000 km. Navštívil také místa, které předtím žádný papež nenavštívil. Ovládal více než 10 jazyků a stále se učil další.

Číst více...
300x200

Návrat do domu Otcova

V roce 2001 byla papeži Janu Pavlu II. diagnostikována Parkinsonova choroba, která mu znemožňovala plné nasazení do apoštolské práce. V roce 1999 dokonce zvažoval, že na papežský úřad rezignuje. Měl problémy souvisle říci více než několik vět a také slabě slyšel. Rovněž měl v pravém koleně bolestivou artritidu. Přesto pokračoval ve svých cestách po celém světě. Ti, kteří se s ním setkali ke konci života, potvrdili, že ačkoli byl po fyzické stránce velmi zničený, mentálně byl stále velmi čilý. „Nikdy neměl strach ze smrti. Dokonce ani tehdy, kdy už měl před očima bránu, za níž ho čekalo setkání s Bohem. Často prosil, abychom ho odvedli do kaple, kde po dlouhý čas rozmlouval s Pánem. Když jsme ho pozorovali během modlitby, byla nám jasná slova svatého Pavla, který učil, jak je třeba snášet utrpení.“ Píše ve své knize o Janu Pavlu II. Stanisław Dziwisz.

Číst více...

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Lukáš Dořičak
mob. 739 928 894
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
Na opravy a investice: 190737264/0300
Na provoz farnosti: 1645861339/0800
  • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
    Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
  • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
    Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne