• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Oznámení - nouzový stav

 • Na mše svaté mohou jen ti, kteří mají úmysl a to v počtu 6 osob (v případě dvou intencí 3 a 3 osob)
 • Ve farním kostele Svatého Ducha bude v nouzovém stavu v neděli mše sv. navíc v 7.30
 • Kromě neděle NEBUDOU ve všední dny mše svaté v kostele Navštívení Panny Marie
 • V neděli od 15.00 do 16.00 bude otevřený farní kostel Svatého Ducha s možností svátosti smíření a svatého přijímání
 • Do odvolání se ruší ministrantské schůzky, příprava na 1. svaté přijímání, výuka náboženství a spolčo mládeže
 • Ve středu a ve čtvrtek se ruší setkání katechumenů.
 • Online společná modlitba růžence s apoštolským administrátorem diecéze Mons. Martinem Davidem - vždy v úterý a čtvrtek ve 20:00 na youtube Ostravsko-opavské diecéze.

Slovo otce Vítězslava

Milí farníci,

Chtěl bych vás všechny pozdravit a povzbudit. Prožíváme období, kdy se znovu nemůžeme setkávat při bohoslužbách, vidět naše blízké, prožíváme období, kdy nevíme, co nás čeká, prožíváme období, kdy jsme zranitelnější nejen na těle, ale i na duši...

Najděme v sobě znovu pramen, který nás může posílit a chránit z nitra našeho života. V 1.listu Soluňanům apoštol Pavel píše: „ Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá...“ Jsou tři Božské ctnosti – víra, naděje a láska, které nám mohou pomoci v tomto nelehkém a nejistém období.

Víra
Dar víry nás uschopňuje věřit v Boha, poznávat Boha jako milujícího Otce, zakoušet Jeho blízkost. On o mně ví, nemusím se bát. Taková víra mě zbavuje strachu, který je nebezpečným virem našeho života.

Naděje
Často se uchylujeme k falešným nadějím, spikleneckým teoriím, falešným „mesiášům“, kterým chceme věřit. Opravdová naděje se rodí z naší živé víry. Křesťanská naděje je touha po setkání s Ježíše, ať tady v pozemském životě nebo jednou v životě věčném. Projevuje se radostí a pokojem na tváři takového člověka. Naděje neznamená, že vše dopadne dobře (často jak já si přeji), ale, že vše, co prožívám ve víře v Ježíše má smysl, hluboký smysl, který zrovna v té chvíli nejsem schopen pochopit. Naděje nás chrání pře smutkem, před pocitem zbytečnosti a osamělosti. Dává smysl utrpení a posiluje nás v trpělivosti.

Láska
Láska, to nejsou emoce, i když jsou v našem životě velmi důležité. Četl jsem krásný citát: „Mladý muž, který neumí plakat je barbar. Starý muž, který se neumí smát je blázen...“ Láska jako Božská ctnost nám dává sílu a odvahu k životu. Projevuje se odvahou přiznat si svou konečnost a zranitelnost. Osvobozuje od lpění mít cokoli za každou cenu. Dává nám sílu stát se milosrdnými, laskavými a více naslouchajícími lidmi – uzdravuje naše vztahy.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo pravidlo 3R: ruce, roušky, rozestupy... A je to správné a důležité!
Když budeme žít z pramene víry, naděje a lásky
Budou naše ruce otevřenější a citlivější
Budou naše roušky správně používány (mluvit tam, kde je mluvit potřeba a mlčet tam, kde mlčet mám)
Budou naše rozestupy sobeckosti, strachu a podezřívavosti daleko kratší, abychom mohli zakoušet blízkost milovaných...

Na vás všechny myslím a ze srdce žehnám
o. Vítězslav

Ohlášky

18. 10. 2020 – 25. 10. 2020
29. neděle v mezidobí

Sbírka na mobilní hospice sv. Kryštofa a mobilní hospic Ondrášek z minulého týdne činila 30.000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Zpřísněná opatření nouzového stavu!Ve farním kostele Svatého Ducha bude v nouzovém stavu v neděli mše sv. navíc v 7.30! Navíc v neděli od 15.00 do 16.00 bude otevřený kostel a možnost svátosti smíření a svatého přijímání. Na mše svaté mohou jen ti, kteří mají úmysl mše sv. a to v počtu 6 osob. (V případě dvou intencí 3 a 3 osob).

Kromě neděle NEBUDOU ve všední dny mše svaté v kostele Navštívení Panny Marie. Otec Václav bude mše svaté sloužit soukromě.

Otec Lukáš bude tento týden prožívat exercicie. Prosí o modlitbu a také o „mediální klid“. Zároveň mu přejeme k jeho svátku hodně darů Ducha svatého!

V těchto dnech se dožívá významného jubilea Drahomíra Hábová, která se stará dlouhá léta o kapli ve Výškovicích a zpívá v chrámovém sboru. Alespoň touto formou vyprošujeme hojnost Božího požehnání a přímluvu Panny Marie.

Země je plná Hospodinovy milosti... (Žalm)

11. 10. – 18. 10. 2020
28. neděle v mezidobí

Dnes se uskutečnila sbírka na mobilní hospice sv. Kryštofa a mobilní hospic Ondrášek.

Ministrantské schůzky, příprava na 1. svaté přijímání, výuka náboženství pro 5. - 8. třídu a spolčo mládeže se do odvolání ruší.

Ve středu a ve čtvrtek se také ruší setkání katechumenů.

Vzadu je možnost zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Zakoupením podpoříte nový kostel v Brně-Lesné.

Od zítřka vyhlásila vláda zpřísněná opatření nouzového stavu! Ve farním kostele Svatého Ducha bude v nouzovém stavu v neděli mše sv. navíc v 7.30! Navíc bude příští neděli od 15.00 do 16.00 otevřený kostel a možnost svátosti smíření a svatého přijímání. Na mše svaté mohou jen ti, kteří mají úmysl a to v počtu 10 osob. (V případě dvou intencí 5 a 5 osob).

Od zítřka do soboty 17.10. NEBUDOU mše svaté v kostele Navštívení Panny Marie. Otec Václav bude mše svaté sloužit soukromě. Během týdne upřesní informace ohledně mší svatých!

Příští neděli si připomeneme 13 let od posvěcení farního kostela Svatého Ducha.

Kdo tě následuje, Pane, bude mít světlo života... (Žalm)

Intence

Výuka náboženství

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Fotogalerie

Jan Pavel II - 100. výročí narození

300x200

Karol Józef Wojtyła

Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 v polských Wadowicích, jako třetí dítě do rodiny armádního důstojníka Karola Wojtyły st. (*1879 †1941) a jeho manželky Emilie, rozené Kaczorowské (*1884 †1929). Jeho staršího bratr Edmund se narodil v srpnu 1906 a vystudoval medicínu na Jagellonské univerzitě. Bratr však umřel v roce 1932 po tom, co se nakazil spálou od své pacientky. V roku 1914 se narodila sestra Olga, která zemřela jen pár týdnů po narození. Karol Józef byl pokřtěn 20. června v kostele Obětování Panny Marie. Jméno Karol dostal po otci. Druhé jméno Józef, dostal po maršálu Józefu Piłsudském (jenž deset dní před jeho narozením porazil bolševická vojska u Kyjeva) nebo na počest císaře Františka Josefa I. (v jehož armádě sloužil jeho otec). Rodina a přátelé ho však v dětství nazývali Lolek. Když mněl Karol 9 let, umřela ve věku 45 let na vleklý zánět srdce a ledvin, také jeho maminka. Po zbytek dětství a dospíváni tak vyrůstal pouze s tatínkem...

Číst více...
300x200

Habemus Papam! Joannens Paulus II.

Karol Wojtyła se v roce 1962 účastnil II. vatikánského koncilu, který zahájil papež Jan XXIII. Během všech čtyř koncilních zasedání, která proběhla od roku 1962 do roku 1965, se zapojoval do diskusí o pramenech Zjevení, svátostech, liturgické obnovy, role Marie či podstaty církve. Z perspektivy mnohaleté pastorační zkušenosti se vyjadřoval k otázce apoštolátu laiků a zdůrazňoval pramen jejich povolání a roli v životě církve. Hlas arcibiskupa z komunistického Polska, kde byla porušována práva občanů vyznávat víru, měl zvláštní význam při vzniku Deklarace o náboženské svobodě. Během koncilu zdůrazňoval, že církev je ve stálém dialogu se světem, a církev uskutečňuje své poslání ve světě a skrze svět. Spolupracovníci na mladého kolegu hleděli s uznáním. Teolog Yves Congar si poznamenal do svého deníku: „Wojtyła udělal ohromný dojem. Je dominantní osobností. V jeho osobě je vitalita, magnetická síla, prorocká moc plná klidu a nepřipouštějící odmítnutí.“ Také teolog Henri de Lubac později přiznal: „Nebylo těžké v něm odhalit člověka velkého kalibru.“ Po návratu z koncilu napsal knihu s názvem K pramenům obnovy: Studie o realizaci II. Vatikánského koncilu. Po letech o II. vatikánském koncile napsal: „Koncil měl skutečně něco z Letnic: oslovil biskupy celého světa – tedy církev – právě na těch cestách, po nichž bylo třeba se na sklonku druhého tisíciletí vydat.“

Číst více...
300x200

Létající poutník Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II. během svého pontifikátu uskutečnil 104 zahraničních papežských cest, což bylo více, než kolik podnikli všichni jeho předchůdci dohromady. Jeho cesty v součtu měřili víc jak 1 167 000 km. Navštívil také místa, které předtím žádný papež nenavštívil. Ovládal více než 10 jazyků a stále se učil další.

Číst více...
300x200

Návrat do domu Otcova

V roce 2001 byla papeži Janu Pavlu II. diagnostikována Parkinsonova choroba, která mu znemožňovala plné nasazení do apoštolské práce. V roce 1999 dokonce zvažoval, že na papežský úřad rezignuje. Měl problémy souvisle říci více než několik vět a také slabě slyšel. Rovněž měl v pravém koleně bolestivou artritidu. Přesto pokračoval ve svých cestách po celém světě. Ti, kteří se s ním setkali ke konci života, potvrdili, že ačkoli byl po fyzické stránce velmi zničený, mentálně byl stále velmi čilý. „Nikdy neměl strach ze smrti. Dokonce ani tehdy, kdy už měl před očima bránu, za níž ho čekalo setkání s Bohem. Často prosil, abychom ho odvedli do kaple, kde po dlouhý čas rozmlouval s Pánem. Když jsme ho pozorovali během modlitby, byla nám jasná slova svatého Pavla, který učil, jak je třeba snášet utrpení.“ Píše ve své knize o Janu Pavlu II. Stanisław Dziwisz.

Číst více...

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Lukáš Dořičak
mob. 739 928 894
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne