• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Bůh zná srdce. (Sk 15,8)
 • Rozhodnout se pro usmíření

  s těmi, kteří mi ublížili.

  Svatá Rito, která jsi chodila po Ježíšově cestě odpuštění a usmíření,
  pomoz mi pochopit jeho učení
  a rozhodnout se pro usmíření s těmi, kteří mi ublížili.

  Vypros mi odvahu poslouchat Ducha svatého,
  když mi bude ukazovat ty, kteří mi ukřivdili a zranili mě.

  Pomoz mi otevřít srdce pro pomoc Ducha svatého: 
  abych odpustil všechno zlo, které mi druzí způsobili,
  a měl odvahu postavit se se všemi,
  kteří mi během celého života ublížili,
  pod Ježíšův kříž,
  kde láska porazila veškeré nepřátelství. 

  Více informací o sv. Ritě zde

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Farní kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie leží v Husarově ulici blízko silnice vedoucí z Výškovic do Proskovic.

Výškovice neměly svou...

Číst více...

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

19. 05 – 26. 05. 2019
5. neděle velikonoční

Setkání katechumenů se uskuteční ve středu i ve čtvrtek v 19.00.

Ve čtvrtek se uskuteční katecheze pro dospělé. Začátek v 19.00 v pastorační místnosti kostela Navštívení Panny Marie.

Farní kostel Svatého Ducha se zapojí do Noci kostelů. Z toho důvodu bude mše svatá ráno v 8.30! Prosíme také o napečení koláčů a zákusků do farní kavárny, která bude během Noci kostelů otevřena. V rámci programu jste srdečně zváni na povídání o farní pouti do Svaté Země. Začátek v 19.00 v pastoračním centru JP II.

Příští neděli, vždy mši svaté v 8.30 a v 10.30, se budou prodávat knihy a devocionálie z Karmelitánského knihkupectví.

Dnes byla mimořádná sbírka na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie.

Májové pobožnosti v kostele Svatého Ducha budou v pondělí a středa po večerní mši svaté, v pátek bude Májová pobožnost po ranní mši svaté. V kostele Navštívení Panny Marie v úterý, čtvrtek a sobota v 17.45. A v kapli ve Výškovicích v neděli v 17.40.

Pravda zavírá ústa, láska otevírá srdce...

12. 05. 2019 – 19. 05. 2019
4. neděle velikonoční

Tento týden bude setkání katechumenů jen ve čtvrtek v 19.00! Ve středu setkání katechumenů NEBUDE!

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie.

Májové pobožnosti v kostele Svatého Ducha budou v pondělí, středa a pátek po večerní mši svaté. V kostele Navštívení Panny Marie v úterý, čtvrtek a sobota v 17.45. A v kapli ve Výškovicích v neděli v 17.40.

Spojení s Bohem musí zahrnovat všechno: mysl, vůli a srdce. Žádné stvoření nebylo sjednoceno se svým Bohem tak jako Panna Maria... (Bl. Jakub Alberione)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.45 - 14.30 hodin
  2. třída 1. sk.: 14.30 - 15.30 hodin, 2. sk.: 15.30 - 16.30 hodin
  3. třída 16.35 - 17.35 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.00 - 14.45 hodin
  5. třída 14.45 - 15.30 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin
  7. třída 16.15 - 17.00 hodin
  8. + 9. třída 17.00 - 17.45 hodin

  Středa
  středoškoláci: 16:30 + mše sv.
  spolčo Duch: mše sv. + 19.00

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. kostel Navštívení Panny Marie – „nad sakristií“

  Středa
  1. třída 14.15 - 15.00 hodin
  4. třída 14.30 - 15.15 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin

  Čtvrtek
  3. třída 14.30 - 15.30 hodin
  5. třída 16.15 - 17.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Fotogalerie

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Jiří Marek Kotrba
mob. 604 852 208
e-mail: jm.kotrba(zavinac)volny.cz
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne