• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 
Farní účet ČSOB 190737264/0300: 5 700 Kč (IBAN CZ72 0300 0000 0001 9073 7264)
Děkujeme že se podílíte na díle ke chvále Boží a lidského umu…

Aktuálně

Půst papeže Františka
1. Usmívej se, křesťan je vždy radostný
2. Děkuj (i když nemusíš)
3. Řekni druhému, že ho máš rád
4. Radostně pozdrav lidi, které potkáváš kadý den
5. Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou
6. Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje
7. Povzbuď někoho
8. Uznej úspěchy a kvality druhého
9. Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému
10. Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout
11. Napoměň s láskou, nemlč ze strachu
12. Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe
13. Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma
14. Pomoz druhému překonat jeho potíž
15. Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého) Lepší způsob postu
1. Posti se od negativních slov, mluv zdvořile
2. Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností
3. Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí
4. Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem
5. Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha
6. Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života
7. Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou
8. Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí
9. Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým
10. Posti se od neodpuštění a naplň se smířením
11. Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým

Náboženství 2023/2024

Přihláška je ke stažení zde.

Očekávané události

Ohlášky

25. 02. 2024 – 03. 03. 2024
2. neděle postní

Mimořádná sbírka na naše nové varhany z minulého týdne činila 82.404,- Kč a mimořádné dary 85.000,- Kč! Všem dárcům a dobrodincům upřímné Pán Bůh zaplať! Dnes byla sbírka Haléř sv. Petra.

Dnes v 16.00 jste zváni na adoraci, kterou povedou rodiče s dětmi.

V pátek v 15.00 se uskuteční adorace s možností svátosti smíření.

9.3. 2024 jsme srdečně zváni na diecézní pouť do Třebnice. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. Cena 600,- Kč odjezd 6.15 od kostela Svatého Ducha, návrat ve večerních hodinách (kolem 19.00).

Křížové cesty v naší farnosti:
Farní kostel Svatého Ducha každý pátek v 17.15 Za rodiny – vede společenství rodin
Filiální kostel Navštívení Panny Marie každou neděli v 15.00
Každou neděli po večerní mši svatou budou v kostele Svatého Ducha adorace – témata jsou na plakátku.

Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina… (Žalm)

18. 02. – 25. 02. 2024
1. neděle postní

Dnes byla mimořádná sbírka na naše nové varhany!

Dnes po večerní mši sv. v 18.45 jste zváni na adoraci, kterou povede Společenství mládeže.

V pátek v 16.30 se uskuteční ministrantská schůzka malých ministrantů.

9.3. 2024 jsme srdečně zváni na diecézní pouť do Třebnice. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. Cena 600,- Kč odjezd 6.15 od kostela Svatého Ducha, návrat ve večerních hodinách (kolem 19.00).

ZMĚNA úředních hodin! Místo pátku budou každý čtvrtek od 9.00 do 10.00, abychom vyhověli i starším lidem.

Křížové cesty v naší farnosti:
Farní kostel Svatého Ducha v pátek v 17.15 Za nová kněžská a řeholní povolání – vedou ministranti
Filiální kostel Navštívení Panny Marie dnes v 15.00

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život… (Žalm)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum

  Pondělí
  1. třída 14.00 - 14.45 hodin
  3. třída 15.00 - 15.45 hodin
  4. třída 16.00 - 16.45 hodin
  5. třída 17.00 - 17.45 hodin

  Středa
  2. třída 14.45 - 15.30 hodin
  4.+6. třída 16.00 - 16.45 hodin

  Čtvrtek
  7.+8. třída 17.30 - 18.15 hodin

 • 2. kostel Navštívení Panny Marie – „nad sakristií“

  Čtvrtek
  1. třída 15.15 - 16.00 hodin
  2. třída 14.15 - 15.00 hodin
  3. třída 16.00 - 16.45 hodin

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Domovy pro seniory v naší farnosti

V domovech pro seniory a se zvláštním režimem nabízíme uživatelům a jejich blízkým DUCHOVNÍ SLUŽBU:

Kontakt:
SM Františka Kroupová
tel: 732 974 522

Domov Sluníčko
Alzheimer Home
Domov Na Výminku
Domov Lada
Beata Sikorová
tel: 734 280 387

Domov Korýtko
Domov Čujkovova
Domov Ledax

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Jan Pavel II - 100. výročí narození

300x200

Karol Józef Wojtyła

Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 v polských Wadowicích, jako třetí dítě do rodiny armádního důstojníka Karola Wojtyły st. (*1879 †1941) a jeho manželky Emilie, rozené Kaczorowské (*1884 †1929). Jeho staršího bratr Edmund se narodil v srpnu 1906 a vystudoval medicínu na Jagellonské univerzitě. Bratr však umřel v roce 1932 po tom, co se nakazil spálou od své pacientky. V roku 1914 se narodila sestra Olga, která zemřela jen pár týdnů po narození. Karol Józef byl pokřtěn 20. června v kostele Obětování Panny Marie. Jméno Karol dostal po otci. Druhé jméno Józef, dostal po maršálu Józefu Piłsudském (jenž deset dní před jeho narozením porazil bolševická vojska u Kyjeva) nebo na počest císaře Františka Josefa I. (v jehož armádě sloužil jeho otec). Rodina a přátelé ho však v dětství nazývali Lolek. Když mněl Karol 9 let, umřela ve věku 45 let na vleklý zánět srdce a ledvin, také jeho maminka. Po zbytek dětství a dospíváni tak vyrůstal pouze s tatínkem...

Číst více...
300x200

Habemus Papam! Joannens Paulus II.

Karol Wojtyła se v roce 1962 účastnil II. vatikánského koncilu, který zahájil papež Jan XXIII. Během všech čtyř koncilních zasedání, která proběhla od roku 1962 do roku 1965, se zapojoval do diskusí o pramenech Zjevení, svátostech, liturgické obnovy, role Marie či podstaty církve. Z perspektivy mnohaleté pastorační zkušenosti se vyjadřoval k otázce apoštolátu laiků a zdůrazňoval pramen jejich povolání a roli v životě církve. Hlas arcibiskupa z komunistického Polska, kde byla porušována práva občanů vyznávat víru, měl zvláštní význam při vzniku Deklarace o náboženské svobodě. Během koncilu zdůrazňoval, že církev je ve stálém dialogu se světem, a církev uskutečňuje své poslání ve světě a skrze svět. Spolupracovníci na mladého kolegu hleděli s uznáním. Teolog Yves Congar si poznamenal do svého deníku: „Wojtyła udělal ohromný dojem. Je dominantní osobností. V jeho osobě je vitalita, magnetická síla, prorocká moc plná klidu a nepřipouštějící odmítnutí.“ Také teolog Henri de Lubac později přiznal: „Nebylo těžké v něm odhalit člověka velkého kalibru.“ Po návratu z koncilu napsal knihu s názvem K pramenům obnovy: Studie o realizaci II. Vatikánského koncilu. Po letech o II. vatikánském koncile napsal: „Koncil měl skutečně něco z Letnic: oslovil biskupy celého světa – tedy církev – právě na těch cestách, po nichž bylo třeba se na sklonku druhého tisíciletí vydat.“

Číst více...
300x200

Létající poutník Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II. během svého pontifikátu uskutečnil 104 zahraničních papežských cest, což bylo více, než kolik podnikli všichni jeho předchůdci dohromady. Jeho cesty v součtu měřili víc jak 1 167 000 km. Navštívil také místa, které předtím žádný papež nenavštívil. Ovládal více než 10 jazyků a stále se učil další.

Číst více...
300x200

Návrat do domu Otcova

V roce 2001 byla papeži Janu Pavlu II. diagnostikována Parkinsonova choroba, která mu znemožňovala plné nasazení do apoštolské práce. V roce 1999 dokonce zvažoval, že na papežský úřad rezignuje. Měl problémy souvisle říci více než několik vět a také slabě slyšel. Rovněž měl v pravém koleně bolestivou artritidu. Přesto pokračoval ve svých cestách po celém světě. Ti, kteří se s ním setkali ke konci života, potvrdili, že ačkoli byl po fyzické stránce velmi zničený, mentálně byl stále velmi čilý. „Nikdy neměl strach ze smrti. Dokonce ani tehdy, kdy už měl před očima bránu, za níž ho čekalo setkání s Bohem. Často prosil, abychom ho odvedli do kaple, kde po dlouhý čas rozmlouval s Pánem. Když jsme ho pozorovali během modlitby, byla nám jasná slova svatého Pavla, který učil, jak je třeba snášet utrpení.“ Píše ve své knize o Janu Pavlu II. Stanisław Dziwisz.

Číst více...

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz


Františka Böhmová (Fany)
mob. 732 412 342
e-mail: frantiska.b@seznam.cz
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
Na opravy a investice: 190737264/0300
Na provoz farnosti: 1645861339/0800
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne